Hope Of Israel – Chris Tomlin04:11

  • 8

Het lied “Hope of Israel” van Chris Tomlin is een kerstlied dat in 2022 werd uitgebracht. Het lied is een loflied op Jezus Christus, die de hoop van Israël is. De tekst van het lied verwijst naar de profetieën over de Messias in het Oude Testament, die allemaal in Jezus vervuld zijn.

Het lied begint met de woorden “God is with us, Christ our Savior” (God is met ons, Christus onze redder). Dit is een verwijzing naar de naam Immanuël, die God aan zichzelf gaf toen hij naar de aarde kwam in de persoon van Jezus Christus. Immanuël betekent “God met ons”.

In de volgende coupletten worden de profetieën over de Messias opgesomd. Jezus is degene die de wereld zal redden van zonde en dood. Hij is degene die de vrede zal brengen. Hij is degene die zal regeren over alle volken.

Het lied eindigt met de woorden “He is the hope of Israel” (Hij is de hoop van Israël). Dit is een bevestiging van de boodschap van het lied: Jezus Christus is de enige hoop voor de wereld.

Het lied “Hope of Israel” is een krachtige lofzang op Jezus Christus. Het is een lied dat hoop en troost kan bieden in moeilijke tijden.

Hier zijn enkele specifieke details over het lied:

  • Het lied is geschreven in de toonsoort Bb majeur.
  • Het tempo is 120 beats per minuut.
  • Het lied heeft een eenvoudige melodie en een gemakkelijk te onthouden tekst.
  • Het lied wordt vaak gezongen in een vierstemmig arrangement.

Het lied “Hope of Israel” is een populair kerstlied dat vaak wordt gezongen in kerken en op christelijke evenementen. Het is een lied dat mensen van alle leeftijden aanspreekt.

Liedtekst Hope of Israel

God is with us, Christ our Savior
Jesus our Emmanuel
He came to earth to save us
From sin and death eternal

He is the hope of Israel
He is the hope of the world
He is the hope of all people
He is the hope of my soul

He is the Prince of Peace
He will rule with justice
He will bring an end to war
And bring us all together

He is the hope of Israel
He is the hope of the world
He is the hope of all people
He is the hope of my soul

We follow close a shining star
To the place where Jesus came
To bring us hope and salvation
In his name we praise his name

He is the hope of Israel
He is the hope of the world
He is the hope of all people
He is the hope of my soul

Enjoyed this video?
Hope Of Israel - Chris Tomlin 1
"No Thanks. Please Close This Box!"