Wonderlijke kracht – Opwekking 872

Songtekst Wonderlijke kracht – Opwekking 872

Liefde daalde neer
De Zoon van God
werd mensenzoon
vol gerechtigheid
gehoorzaam aan
Zijn Vaders plan

Daar op Golgotha
gaf Hij Zijn bloed
als Lam van God
Hij nam onze straf
en droeg voor ons
de toorn van God

O kostbaar bloed
O heilig Lam
dat onze zonden op zich nam

Er is redding door het bloed
dat Jezus gaf
Wij zijn van de dood bevrijd
door het offerlam
Door Zijn overwinning getuigen wij
Er is wonderlijke kracht
in het bloed dat Jezus gaf.

Uw genade wint
Nu Jezus leeft
zijn wij bevrijd
Heer, wij staan versteld
verwonderd door Uw majesteit

O kostbaar bloed
O heilig Lam
dat onze zonden op zich nam.

Er is redding door het bloed
dat Jezus gaf
Wij zijn van de dood bevrijd
door het offerlam
Door Zijn overwinning getuigen wij
Er is wonderlijke kracht
in het bloed dat Jezus gaf.

Dood, waar is je grote macht
waar is je prikkel nu?
Want de kracht van Jezus bloed
brak de zonde en de vloek (2x)

Wat ik was ligt in het graf
ik ben opgewekt met Hem
Hoor hoe heel de hemel zingt
Prijs de Koning, Jezus leeft!

Er is redding door het bloed
dat Jezus gaf
Wij zijn van de dood bevrijd
door het offerlam
Door Zijn overwinning getuigen wij
Er is wonderlijke kracht
in het bloed dat Jezus gaf.